GETWICK 東吉

Factory Information

Factory Area: 3,000 m2
Employees: Below 100
Plant Add: No.29, Baoti Rd., Wenquan Village,Maying Town,Hi-Tech Zone,Baoji-721014,Shaanxi,China.